O nas

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest charytatywną, pozarządową organizacją pożytku publicznego. Istniejemy od 1992 roku i zrzeszamy rodziny oraz opiekunów chorych.

Naszymi członkami są również specjaliści (neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy) zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem choroby Alzheimera.

Należymy do:

Facebook

Jakie są nasze cele:

Organizowanie różnych form pomocy rodzinom i opiekunom chorych.

Wymiana informacji i kształcenie osób opiekujących się chorym.

Wpływanie na polityków i decydentów życia społecznego, aby skuteczniej pomagać chorym i ich rodzinom.

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o chorobie.

Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych.

Współpraca z odpowiednimi ośrodkami w kraju i za granicą oraz wymiana doświadczeń.

Co może Ci dać nasze Stowarzyszenie:

Wsparcie psychiczne.

Informacje o źródłach pomocy.

Adresy państwowych i prywatnych domów opieki.

Porady opiekuńczo-pielęgnacyjne.

Poradnik dla opiekuna.

Ulotki.

Dla naszych członków organizujemy i prowadzimy:

Wykłady i spotkania na temat choroby Alzheimera, sposobów opieki.

Telefon zaufania: 22 622 11 22 - wtorki i czwartki w godz. 15:00-17:00.

Poradnictwo i pomoc psychologiczną.

Grupy wsparcia i samopomocy.

Aktualności

Informator MRPiPS: "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów"

Pragniemy gorąco zainteresować Państwa i polecić bardzo przydatny Informator MRPiPS: "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów".

Temat demencji podczas szczytu G20 w Osace

G20 w deklaracji ze szczytu 29 czerwca wyróżniło demencję jako jeden z globalnych priorytetów zdrowotnych, polegający na kompleksowym wdrażaniu polityki walki z demencją, promowaniu zmniejszania ryzyka choroby, trwałym zapewnianiu opieki długoterminowej, mającej na celu poprawę jakości życia osób z demencją i ich opiekunów. "As you may have seen on the news and in social media, …